DocumentExpress FAQ
Windows eksplorator w widoku "miniaturki" nie wyświetla miniatur plików DjVu. Jak uaktywnić tą opcję ?
Należy poza przeglądarką plików DjVu Browser pobrać i zainstalować plik DjVu Thumbnails.
Pobrany plik rozpakowuje się do dowolnej lokalizacji na dysku twardym (np. C:\Program files\LizardTech) i uruchamia plik dll.bat. Podczas uruchamiania tego pliku, zaleca się wyłączyć otwarte okna Windows eksploratora. Restart komputera nie jest konieczny.
Dlaczego DjVu Browser Plugin nie działa pod Internet Explorer 7?
Odpowiedź i rozwiązanie problemu można znaleźć w Lizardtech Knowledge Base pod adresem www.lizardtech.com/support/kb/viewtopic.php?t=129
Na czym polega główna różnica pomiędzy DocumentExpress Professional i Enterprise?
Różnica ta polega głównie w podejściu do tworzenia dokumentów DjVu wynikającym z różnych metod powstawania i przetwarzania dokumentów w różnych instytucjach.
Wersja Enterprise najlepiej zdaje egzamin w przypadku, gdy mamy bardzo dużo dokumentów papierowych które muszą być szybko w mniej lub bardziej automatyczny sposób przetworzone do postaci DjVu. Służy do przetwarzania wsadowego (automatycznego) i idealnie nadaje się do wykorzystania w skryptach przetwarzających dokumenty lub do integracji z systemami zarządzającymi dokumentami (DMS). Potrafi przekonwertować dziennie tysiące dokumentów, praktycznie bez interwencji użytkownika. Enterprise to zestaw programów działających w linii komend plus program z interfejsem graficznym do automatycznej konwersji.
Oprócz programów do samej konwersji, są też programy do rozpoznawania znaków OCR i osadzania rozpoznanego tekstu w dokumencie DjVu, programy do manipulowania warstwą tekstową, programy do przekształcania DjVu do zwykłych plików rastrowych np. JPEG, program do konwersji PDF->DjVu oraz program do obsługi „znaków wodnych”. Może pracować w trybie „hot folders”, czyli monitorować wybrane foldery i konwertować do DjVu wszystko co tam znajdzie.
Wersja Professional służy do bardziej interaktywnego tworzenia dokumentów DjVu. Umożliwia skomponowanie dokumentu DjVu ze standardowych plików graficznych np. JPEG, BMP GIF, TIFF, pozyskanie obrazu dokumentu bezpośrednio z podłączonego skanera, czy dołączanie innych dokumentów DjVu (np. wygenerowanych elektronicznie). Daje pełną wizualną kontrolę nad powstającym dokumentem DjVu. Umożliwia dodawanie hyperlinków i adnotacji, przestawianie i wymianę stron. Umożliwia przeprowadzenie rozpoznawania OCR i osadzenia wyników w warstwie tekstowej.
Wersja Professional została też uzupełniona programem do elektronicznego generowania dokumentów DjVu, który działa na zasadzie drukarki systemowej Windows. Umożliwia to wygenerowanie pliku DjVu praktycznie z dowolnego programu, który ma funkcją drukowania! Jest to odpowiednik (oczywiście o dużo większych możliwościach) Acrobat PDF Writer. Obie wersje: Enterprise i Professional korzystają z tych samych algorytmów konwersji DjVu i nie można powiedzieć, że któraś jest lepsza a któraś gorsza. Podział wynika przede wszystkim z odmiennego zakresu zastosowań i różnych oczekiwań użytkowników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby pracowały obie doskonale się uzupełniając.
Co trzeba zrobić, by w 100 stronicowym dokumencie DjVu wymienić 3 strony?
Kwestia wymiany kilku stron w dokumencie DjVu jest prosta. Jeżeli zmianie uległy TYLKO niektóre strony to należy zastąpić je nowymi (z pliku rastrowego, skanera lub z innego DjVu) w DjVuEditor, który jest głównym składnikiem DocumentExpress Professional.
Co to jest warstwa tekstowa w dokumentach DjVu?
Dokumenty DjVu mogą mieć oddzielną, niewidoczną warstwę tekstową na której przechowywane są między innymi wyniki OCR. Warstwa ta służy do przeszukiwania dokumentu DjVu. Wyszukiwanie może być realizowane z poziomu samego dokumentu DjVu, jak też przeszukiwana może być grupa dokumentów z poziomu systemu operacyjnego (F3-Szukaj). Tworzenie tej warstwy jest możliwe zarówno w wersji Professional jak i Enterprise. Od wersji 5, OCR wspiera też j. polski. Wersja Enterprise zawiera dodatkowo narzędzia do manipulowania warstwą tekstową, np. eksport do pliku TXT lub pliku XML.
Jak najlepiej przekonwertować dokumenty PDF do DjVu?
Jeżeli chodzi o konwersję dokumentów PDF do DjVu to jest ona możliwa zarówno w wersji Professional jak i Enterprise, choć w zgoła odmienny sposób. Bardziej "profesjonalna" jest w tym przypadku wersja Enterprise. Ma ona specjalny konwerter dla plików PDF, co pozwala konwertować PDFa do DjVu na równi z innymi plikami rastrowymi. Wersja Professional wymaga użycia metody wirtualnej drukarki. Trzeba po prostu otworzyć plik PDF w Acrobat Reader i wydrukować na "DjVu printer". Akurat w takich przypadkach Professional pozwala na pewną automatyzację procesu.