Urząd Miejski Zabrze

Dokumentacja przetargowa

Ekrany akustyczne na 3 wiaduktach DK 88 w Zabrzu - Maciejowie.

Budowa ekranów akustycznych na 3 wiaduktach drogowych w ciągu Drogi Krajowej nr 88 w Zabrzu - Maciejowie.

1. Projekt wykonawczy - wiadukt nad ul. Fontanusa
Część opisowa
Konstrukcja elementów, 3
Słupki ekranów akustycznych, 4
Konstrukcja gzymsu wraz z barierą, 5
Konstrukcja pala, 6
Rysunek zestawczy, 2
Plan zagospodarowania terenu, 1
2. Projekt wykonawczy - wiadukt nad ul. Prężyny
Część opisowa
Plan zagospodarowania terenu, 1
Słupki ekranów akustycznych i kotwy talerzowe, 4
Rysunek zestawczy, 2
Konstrukcja ścianki czołowej i kap chodnikowych, 3
3. Projekt wykonawczy - wiadukt nad ul. Srebrną
Część opisowa
Plan zagospodarowania terenu, 1
Rysunek zestawczy, 2
Dźwigary stalowe i łożyska, 3
Słupki ekranow akustycznych i kotwy talerzowe, 4
Konstrukcja poszerzenia płyty, 5
konstrukcja kap chodnikowych, 6
konstrukcja poszerzenia podpory P-P1, 7
Konstrukcja poszerzenia podpory P-L1, 8
Konstrukcja poszerzenia podpory P-P2, 9
Konstrukcja poszerzenia podpory P-L2, 10
rysunek szalunkowy nadbudowy skrzydeł, 11
Konstrukcja nadbudowy skrzydła S-P1, 12
Konstrukcja nadbudowy skrzydła S-P2, 13
Konstrukcja nadbudowy skrzydła S-L2, 14
Konstrukcja oczepów i barier na dojazdach, 15
Konstrukcja pali, 16
4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla robót mostowych
SST dla robót mostowych

Do oglądnia dokumentacji niezbędna jest wtyczka obsugująca format DjVu Jeżeli z lewej strony tych uwag widoczny jest niebieski znaczek "GB", to wtyczka DjVu jest zainstalowana poprawnie. W przeciwnym wypadku konieczne jest zainstalowanie DjVu plugin Najnowsze wersje wtyczki DjVu dla większości systemów operacyjnych można znalźć na www.djvu.com.pl w sekcji "pobieranie plików" . Polską instrukcję do wtyczki DjVu można znaleźć tutaj. Uwagi odnośnie wyświetlania DjVu w WindowsXP SP2+IE