Urząd Miejski Zabrze

Dokumentacja przetargowa

Budynek przy ulicy Roosevelta 32 w Zabrzu

Projekt adaptacji budynku przy ulicy Roosevelta 32 w Zabrzu na Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zestawienie rysunków koniecznych dla realizacji robót II etapu

[ ZWIŃ ] [ ROZWIŃ ]
SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Projekt budowlany
Opis techniczny zał. A
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
STWiOR
Przedmiar robót
Przedmiar robót
Projekt wykonawczy
Architektura
Konstrukcja

Do oglądnia dokumentacji niezbędna jest wtyczka obsługująca format DjVu Jeżeli z lewej strony tych uwag widoczny jest niebieski znaczek "GB", to wtyczka DjVu jest zainstalowana poprawnie. W przeciwnym wypadku konieczne jest zainstalowanie DjVu plugin Najnowsze wersje wtyczki DjVu dla większości systemów operacyjnych można znalźć na www.djvu.com.pl w sekcji "pobieranie plików" . Polską instrukcję do wtyczki DjVu można znaleźć tutaj. Uwagi odnośnie wyświetlania DjVu w WindowsXP SP2+IE