Rodzina oprogramowania DocumentExpress

DocumentExpress Professional Edition
Wersje dla małych i średnich firm, które są zainteresowane archiwizowaniem, wymianą lub publikowaniem, dokumentów w formacie DjVu. Wersja Professional działa na platformie Windows. Zawiera wirtualny sterownik drukarkowy (Virtual Printer) umożliwiający generowanie dokumentów DjVu z dowolnego programu. W ramach DjVu Editora możliwa jest konwersja do DjVu plików JPEG, BMP GIF, PNM, PBM oraz skanowanych dokumentów papierowych (standard TWAIN). DjVu Editor umożliwia też automatyczne rozpoznawanie znaków (OCR) i ewentualne dodanie do dokumentu hyperlinków i adnotacji. Zawiera elementy przetwarzania wsadowego
[2004.11] DocumentExpress Professional v.5 - nowości
DocumentExpress Enterprise Edition
Wersja dla średnich firm i dużych przedsiębiorstw, które są zainteresowane przekształceniem większej ilości dokumentów z postaci papierowej lub innych postaci elektronicznych (n.p. TIFF, JPEG, PDF) do wersji DjVu z ewentualnym rozpoznawaniem znaków (OCR). Wersja DjVu jest idealna do archiwizowania i/lub udostępniania takich dokumentów w sieci lokalnej lub Internecie. Wersja Enterprise działa na platformie Windows. Składa się z zestawu programów działających w linii komend, jak i graficznego programu (Winndows) do definiowania metod konwersji wsadowej. Łatwo integruje się z istniejącymi środowiskami przetwarzania dokumentów.
W ramach wersji Enterprise dostępne są 3 licencje DocumentExpress Professional.
[2004.08] DocumentExpress Enterprise v.5 - nowości
Więcej o różnicach pomiędzy Professional i Enterprise - FAQ
DocumentExpress SDK
Dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo ścisłej integracji technologii DjVu z własnymi systemami przetwarzania dokumentów. Zawiera biblioteki do konwersji DjVu i inne dostępne w ramach tej technologii np. dekodowanie, OCR. Dostępna jest także kontrolka ActiveX pluginu DjVu do integracji z własnymi aplikacjami. Biblioteki dostępne są dla platform Windows, Linux i Solaris.
Produkty rodziny Document Express Enterprise
Edition
Professional
Edition
Przetwarzanie wsadowe (automatyczne) Tak Nie
Gorące foldery Tak Nie
Skanowanie do DjVu przy użyciu sterowników TWAIN Nie Tak
Elektroniczna konwersja do DjVu z dowolnej aplikacji Windows Tak Tak
konwersja do DjVu z plików rastrowych Tak Tak
Tworzenie dokumentów DjVu z przeszukiwanym tekstem Tak Tak
Indeksowane przez Microsoft Sharepoint Server i Microsoft Index Server Tak Tak
Eksport treści dokumentów DjVu do indeksowania przez zewnętrzne Systemy Zarządzania Dokumentami Tak Nie