DocumentExpress with DjVu

DocumentExpress to rodzina aplikacji do tworzenia i manipulowania dokumentami skanowanymi i generowanymi elektronicznie o bardzo dużym stopniu kompresji zapisanych w formacie DjVu. Dotyczy to zarówno wielkoformatowych kolorowych dokumentów (mapy, rysunki techniczne) , jak i zwykłych dokumentów biurowych. Typowy stopień kompresji waha się od 300:1 do 1000:1. Powoduje to, że zeskanowany kolorowy dokument A4 zajmuje w formacie DjVu ok 50KB a kolorowy dokument techniczny z reguły nie przekracza 700KB. w przypadku analogicznych dokumentów wygenerowanych elektronicznie rozmiar ten jest jeszcze kilkakrotnie mniejszy i wynosi odpowiednio ok. 16KB i 80KB.
Tak wspaniałe rezultaty nie są osiągane bynajmniej kosztem jakości dokumentu. Jakość dokumentu DjVu jest porównywalna z obrazem dokumentu zeskanowanego z rozdzielczością 300dpi. Oznacza to, że jest doskonale czytelny na ekranie monitora, a jakość wydruku takiego dokumentu jest porównywalna z oryginałem. O tym jak to możliwe, można przeczytać w dziale technologia DjVu.
Format DjVu został też zoptymalizowany do zastosowań w sieciach rozległych. Dzięki zastosowaniu technik częściowego odczytu danych, treść dokumentu pojawia się w przeglądarce niemal natychmiast i wraz ze strumieniem danych przybiera swoją wierną finalną postać.
Poniżej wymienione są główne składniki i cechy rodziny DocumentExpress.

DjVu Editor
To główna, samodzielna aplikacja do tworzenia i edycji plików DjVu. W edytorze można wykonać większość operacji oferowanych przez technologię DjVu. Umożliwia on między innymi:
  • Konwertowanie plików rastrowych JPEG, BMP GIF, PNM i PBM do postaci DjVu
  • Skanownie (standard TWAIN) dokumentów i konwersja do postaci DjVu
  • Manipulowanie stronami w ramach dokumentu wielostronicowego (usuwanie i dodawanie kolejnych, zmiany kolejności, obroty wybranych stron, itd ...)
  • Rozpoznawanie znaków (OCR) i umieszczenie ich na niewidocznej warstwie tekstowej
  • Dodawanie adnotacji i hiperłączy wewnątrzdokumentowych, do innych dokumentów lub stron internetowych
  • Eksport wskazanej strony do wybranego formatu rastrowego (JPEG, TIFF, BMP, PICT, PNM) , zarówno kompletnej strony, jak i poszczególnych warstw
DocumentExpress Editor - wybrane zastosowania

Wirtualna drukarka
To sterownik drukarkowy dla systemów Windows. Instaluje się jako drukarka LizardTech Virtual Printer i umożliwia otrzymanie dokumentu DjVu z praktycznie dowolnego programu. ¦wietnie radzi sobie z wszelkimi rodzajami dokumentów od prostych dokumentów biurowych (stworzonych np w systemach MS Office, Open Office), przez programy graficzne i DTP, do zaawansowanych dokumentów technicznych (np. z AutoCAD i innych systemów CAD/GIS). Dobrze radzi sobie z bardzo dużymi rozmiarami papieru, w związku z czym nie ma problemu z dokumentami o dużych i niestandardowych rozmiarach. Ponieważ Plik DjVu zostaje wygenerowany czysto elektronicznie, to stopień jego kompresji jest maksymalnie duży (76 KB dla A0), a jakość dokumentu jest doskonała przykład

DjVu Browser Plugin
Podgląd i nawigacja po dokumentach DjVu realizowany jest za pomocą pluginu dostępnego dla większości przeglądarek i systemów operacyjnych dostępnych na rynku. Sposób wyświetlania i nawigowania po dokumencie został bardzo mocno zoptymalizowany. Interakcja z dokumentem DjVu jest szybka i intuicyjna, nawet w przypadku dokumentów o dużych rozmiarach (np. mapy i rysunki techniczne) lub dokumentów o dużej ilości stron. Dzięki samej budowie dokumentów DjVu i metodzie strumieniowego wysyłania danych i wyświetlania obrazu, można w miarę komfortowo przeglądać pełnokolorowe, duże dokumenty nawet przez łącza o małej przepustowości. Plugin DjVu korzysta z zaawansowanych metod dekompresji częściowej, czytania z wyprzedzeniem i buforowania danych. Powoduje to, że wymagania sprzętowe pluginu DjVu nie są wygórowane. Przeglądarka umożliwia też eksport dokumentu do "konwencjonalnego" formatu graficznego BMP. Polska instrukcja do plugina

System OCR
Pozwala na automatyczne rozpoznawanie tekstu ze skanowanych dokumentów. Tekst ten jest umieszczany na oddzielnej, niewidocznej warstwie wynikowego pliku DjVu. Powoduje to, że dokumenty przeszukiwane są błyskawicznie, a wynik przeszukania wyróżniony jest w czytelny sposób. System OCR znakomicie radzi sobie zarówno z małymi, czarno-białymi, prostymi dokumentami, jak i z dużymi, pełnokolorowymi i skomplikowanymi rysunkami.

Hyperlinki i adnotacje
Dodatkowa cecha dokumentów DjVu, która pozwala na dodawanie komentarzy, informacji dodatkowych i hyperlinków BEZ INGERENCJI w graficzną postać dokumentu. Dane te umieszczane są na oddzielnej warstwie i można je w każdej chwili usunąć. Adnotacje mogą przyjmować postać np. wyróżnienia markerem. Więcej informacji można znaleĽć w artukule DocumentExpress Editor - wybrane zastosowania