Instalacja pakietu Document Express Enterprise składa się z kilku etapów. Jest możliwa na komputerach spełniających wymagania systemowe i sprzętowe, posiadających dostęp do internetu (przynajmniej podczas instalacji pakietu), dla użytkownika posiadającego określony poziom uprawnień, logującego się do systemu za pomocą własnego hasła (logowanie za pomocą hasła nie może być usługą wyłączoną). Poziom uprawnień użytkownika dotyczy braku ograniczeń dostępu do dysku, w którym utworzony będzie gorący folder (hot folder) wykorzystywany przez aplikację.
Po uruchomieniu pliku instalacyjnego ".exe" pojawia się okienko, w którym użytkownik wskazuje tymczasowy folder przeznaczony dla potrzeb instalatora.

 

Po potwierdzeniu lokalizacji rozpoczyna się ekstrakcja plików istotnych dla instalatora

 

W kolejnym etapie instalator pobiera ze strony firmy Microsoft potrzebne biblioteki programowe wykorzystywane przez aplikację. Wykonanie tego etapu należy potwierdzić wyborem przycisku "Install". W przeciwnym wypadku, proces instalacji zostanie zatrzymany. Przed wyborem przycisku "Install" zaleca się wyłączyć inne aktywne w tym momencie aplikacje i okienka.

 

Po poprawnym pobraniu i instalacji koniecznych bibliotek, instalator wyświetla okienko powitalne procesu instalacji.

 

Pierwszym krokiem instalacji jest potwierdzenie przez użytkownika zapoznania się z warunkami licencji na użytkowanie pakietu Document Express Enterprise ("I accept ...").

 

W kolejnym kroku należy określić przynajmniej użytkownika (pole "User Name"). Zaleca się wprowadzić nazwę firmy bądź instytucji, o ile instalacja nie dotyczy użytkownika indywidualnego (pole "Organization"). Jeżeli użytkownik posiada komercyjny numer seryjny jednej z trzech wersji oprogramowania, wprowadza go w polu "CD Key". Pozostawiając zawartość tego pola bez zmian, z wyświetloną wartością numeru domyślnego, nastąpi instalacja siedmiodniowej wersji testowej.

 

Następne okienko pozwala wybrać typ instalacji. Do decyzji użytkownika pozostaje instalacja typowa ("Typical"), pełna ("Complete") oraz zgodna ze wskazaniami użytkownika ("Custom"). Zwyczajowo, wybieranym typem, jest instalacja pełna.

 

Jeżeli wskazano instalację zgodną ze wskazaniami użytkownika, kolejne okienko pozwala podjąć decyzję, które składniki pakietu - spośród wszystkich dostępnych - podlegać będą instalacji oraz w jakiej lokalizacji należy zainstalować pakiet.

 

Ostatnią informacją, którą należy podać, jest hasło, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu Windows.

 

Po wprowadzeniu hasła, pojawia się ostatnie okienko, które umożliwia ew. sprawdzenie poprawności wszystkich zadeklarowanych wartości w poprzednich krokach (przycisk "Back") lub rozpoczęcie instalowania plików pakietu na dysku (przycisk "Install").

 

Każdy rodzaj operacji wykonywanych podczas instalacji - poza nazwą - ilustrowany jest paskiem postępu.

 

Jeżeli pewna aplikacja działa w tle, nie została wyłączona, a posiada wpływa na rodzaj instalowanych składników, instalator zgłosi to w kolejnym okienku, podając nazwę takiej aplikacji. Jeżeli aplikacją tą jest wyłącznie "Eksplorator Windows", można komunikat zignorować (przycisk "Ignore"). W przeciwnym przypadku, należy wyłączyć podaną aplikację bądź aplikacje i potwierdzić kontynuowanie instalacji przyciskiem "Retry".

 

Jednym ze składników pakietu jest aplikacja drukarki wirtualnej. Podczas instalacji "nowego urządzenia" pojawia się okienko, w którym nie jest wymagane, choć zaleca sie zaznaczyć pole "Zawsze ufaj oprogramowaniu z Cuminas Corporation" i potwierdzić zgodę na instalację przyciskiem "Zainstaluj".

 

Pomyślne zainstalowanie pakietu potwierdzane jest okienkiem informacyjnym. Wyłącza się je przyciskiem "Finish".

 

Aby zmiany, które są efektem instalacji pakietu zostały uwzględnione przez system operacyjny, może wyświetlić się okienko zalecające ponowne uruchomienie systemu. Decyzja należy do użytkownika, choć zaleca się wyrażenie zgody.