Opis programu.

Batch Converter jest składnikiem pakietu Document Express Enterprise. W prosty i intuicyjny sposób pozwala na konwersję wsadową (lub masową czy też wielokrotną) plików graficznych. W praktyce, kompletna obsługa aplikacji ogranicza się do zaledwie kilku operacji. Przede wszystkim należy wskazać pliki, które będą podlegać konwersji do formatu DjVu lub pdf. Następnie, należy określić folder docelowy, w którym (lub w którego podfolderach) zapisane będą powstałe pliki, zweryfikować ustawienia konfiguratora konwersji i uruchomić konwersję.

 
logo


Wskazanie plików przeznaczonych do konwersji.

Najprostszym sposobem, w jaki można wskazać pliki do konwersji, jest zaznaczenie ikonek plików w oknie Windows Eksploratora i następnie przeciągnięcie ich w obszar okienka aplikacjij "Batch Converter". Jeżeli konwersji podlegać powinien cały folder lub foldery plików, przeciągnąć można różnież ikonkę lub ikonki folderów. Pliki wskazywać można wielokrotnie, co jest przydatne w sytuacji kiedy konwertowane pliki zachowane są w różnych folderach i/lub dyskach. Gdy lista wybranych plików jest pusta, okno aplikacji wygląda tak, jak przedstawiono to powyżej. W miarę wskazywania kolejnych plików, ich lista się zapełnia, a każdemu wskazanemu plikowi przypisany jest status "przeznaczony do konwersji" (zaznaczone pole przed jego nazwą). Jeżeli wśród wskazanych plików, kilka lub kilkanaście z nich nie powinno być skonwertowane (np. są to pliki z próbnikiem kolorów lub też nie są to pliki graficzne, lecz towarzyszące im w folderach pliki tekstowe), przed wydaniem polecenia konwersji można je odznaczyć, co spowoduje, że podczas konwersji zostaną zignorowane. Pliki wskazywać można również za pomocą przycisku "Add folder...". Jego wybór powoduje wyświetlenie okienka dostępnych napędów i folderów. Potwierdzenie wskazania pożądanej lokalizacji skutkuje wprowadzeniem do listy plików przeznaczonych do konwersji - wszystkich plików w tej lokalizacji i podległych jej folderach.
Okno aplikacji z plikami przeznaczonymi do konwersji przedstawiono poniżej.

 
logo

Ostatnim sposobem wskazania plików do konwersji jest wybór przyciku "Add files...". Jego wybór powoduje wyświetlenie okienka, w którym należy odszukać wskazaną lokalizację (lub wkleić jej adres i potwierdzić klawiszem "Enter"), a następnie z wciśniętym klawiszem "Ctrl" wskazać myszką kolejne pliki. Przykładowy wygląd okienka ze wskazanymi plikami przedstawiono poniżej :

 
logo


Usuwanie z listy zbytecznych plików.

Do usuwania z listy plików, które nie powinny podlegać konwersji służy przycisk "Remove". Najczęściej służy do opróżnienia listy plików po zakończeniu danej konwersji, a przed kolejną. W takim wypadku, po kliknięciu w listę i skrócie klawiaturowym Ctrl-A podświetlona zostaje cała lista, a wybór przycisku spowoduje usunięcie wszystkich plików z listy. Jeżeli usunąć należy jedynie kilka plików z całej listy, należy je wpierw podświetlić (z wciśniętym klawiszem Ctrl lub jeżeli to ciągły zakres nazw plików w liście, po podświetleniu pierwszego, wskazać ostatni z wciśniętym klawiszem Shift), po czym wybrać przycisk "Remove". Z listy usuwane są wszystkie podświetlone pliki, bez względu na to, czy posiadały status "przeznaczone do konwersji", czy też nie.


Porządkowanie nazw plików w liście.

Przyciski "Up" oraz "Down" nie są wykorzystywane podczas konwersji do plików jednostronicowych. Natomiast są bardzo pomocne dla konwersji, w których produktem są pliki wielostronicowe. Numer wiersza nazwy pliku wyświetlonego w liście, jednoznacznie określa pozycję (czy też kolejność) w pliku wielostronicowym jego skonwertowanego obrazu. Oznacza to, że nie nazwy plików graficznych w liście decydują o kolejności ich obrazów w skonwertowanym pliku, ale ich pozycja na liście. Jeżeli kolejność plików listy nie odpowiada oczekiwaniom użytkownika, należy podświetlić plik (bądź grupę plików), których pozycja względem innych powinna być zmieniona i uaktualnić ją wybierając przycisk "Up" - w górę" lub "Down" - w dól.


Konwersja plików graficznych.

Konwersję wybranych i uporządkowanych kolejnością plików graficznych do formatu DjVu lub pdf rozpoczyna wybór przycisku "Start Conversion". Postęp w realizacji zadania konwersji sygnalizowany jest zieloną kropką przy nazwie konwertowanego w danym momencie pliku, jak pokazano to poniżej.

 
logo

Przed nazwą plików, których konwersja przebiegła pomyślnie, pojawia się symbol "Check in" na jasnozielonym tle. Jeżeli konwersja pliku nie zakończyła się pomyślnie, będzie to zasygnalizowane białym krzyżykiem na czerwonym tle. Podczas konwersji dostępnym jest przycisk "Stop". Jego wybór powoduje dokończenie konwersji bieżącego pliku i zatrzymanie zadania.
O tym, czy konwersja realizowana będzie do plików jedno- czy wielostronicowych, w formacie pdf czy DjVu, w jakich lokalizacjach zapisane będą pliki wynikowe, który profil konwersji zostanie użyty do konwersji oraz kilka innych właściwości procesu, decydują wartości parametrów konfigurujących konwersję. Wartości te ustala się za pomocą przycisku "Configuration...".
Po zakończeniu konwersji wyświetlany jest komunikat o jej przebiegu,

 
logo

który na żądanie użytkownika wyświetla wszystkie szczegóły wykonanej konwersji - przycisk "Show Log".

 
logo

Expand imageZobacz także