Co to jest DjVu ?

segmentation
Djvu (wymawiane: deża wu) jest nowatorską, wysoce efektywną metodą kompresji obrazu. Metoda ta była rozwijana przez naukowców amerykańskiego koncernu AT&T do kompresji kolorowych, skanowanych dokumentów. Wkrótce okazało się, że świetnie nadaje się też do dokumentów generowanych elektronicznie i najprawdopodobniej niedługo zastąpi wysłużone technologie PostScript czy PDF w publikowaniu i wymianie dokumentów elektronicznych.
Djvu oparte jest na najbardziej zaawansowanej, wciąż rozwijanej, metodzie segmentacji obrazu. Polega to na rozdzieleniu nawet najbardziej skomplikowanych obrazów na odrębne warstwy i poddaniu ich odrębnej optymalizacji i kompresji. Metoda ta może wprowadzić przełom w sposobie postrzegania i wykorzystania dokumentów elektronicznych


Bardzo małe rozmiary plików
Dokumenty DjVu są najmniejsze, ze spotykanych w zastosowaniach przemysłowych, nawet do 1000 razy niż pliki TIFF. Są też zwyczajowo 5 do 100 razy mniejsze niż pliki JPEG czy PDF. Chociaż pliki PDF są obecnie powszechnie używane, były rozwijane głównie jako formaty stosowane do wydruków i jako takie nie są najlepsze do zastosowań archiwizacyjnych czy publikacji sieciowych. Dokumenty DjVu są mniejsze, szybciej przesyłane i otwierane, oraz daleko bardziej wiarygodne i niezawodne

Doskonała jakość obrazu
W dokumentach DjVu jakość nie jest kompromisem: ta sama technologia segmentacji, która daje b. małe rozmiary, gwarantuje wysoką jakość obrazu i doskonałą czytelność tekstu

Prawdziwa przenośność
Ponieważ DjVu jest formatem rastrowym nie pojawia się niebezpieczeństwo odmiennej jego interpretacji np. ze względu na zastosowanie różnych czcionek. Dokumenty DjVu wyświetlane są zawsze w taki sam sposób. Oglądanie dokumentów djvu jest niezależne od platformy. Nieodpłatne przeglądarki są dostępne dla większości popularnych systemów: Windows, Macintosh, Sun/Solaris, Linux, różne wersje Unixa i Windows CE

Efektywne przeglądanie
Przeglądarka DjVu umożliwia b. szybkie powiększanie i przesuwanie obrazu dokumentu. Każdorazowo czytane są tylko dane konieczne do wyświetlenia konkretnego obszaru dokumentu. Używa przy tym zaawansowanych technik pre-fetching, caching i pre-decoding co powoduje, że nawigowanie po dokumentach DjVu jest przyjemne i efektywne na każdej platformie, niezależnie od szybkości używanego łącza.

WWW ready
Format DjVu został też zoptymalizowany do zastosowań w sieciach rozległych. Obsługuje odnośniki hyperlinkowe. Dzięki zastosowaniu technik częściowego odczytu danych, treść dokumentu pojawia się w przeglądarce niemal natychmiast i wraz ze strumieniem danych przybiera swoją wierną finalną postać. Bez problemu może być osadzany w stronach HTML zamiast plików JPG czy GIF, jak i stanowić odrębne dokumenty będące uzupełnieniem serwisu WWW. Mały moduł autoinstalacji pluginu (ok. 900 KB) umożliwia szybkie przejście do natychmiastowego oglądania dokumentów DjVu.

Przeszukiwanie
Wysoka jakość obrazu w dokumentach DjVu powoduje, że z dobrym skutkiem stosowane są w nich techniki rozpoznawania pisma OCR/ICR. Wyniki takiego rozpoznania zapisywane są wewnątrz dokumentu DjVu na specjalnej warstwie i mogą być poddane przeszukiwaniu lub eksportowane do pliku TXT lub XML. Dodatkowo dokumenty DjVu wygenerowane elektronicznie mogą pozyskać warstwę tekstową bezpośrednio z dokumentu źródłowego, z którego powstały. W takim wypadku warstwa tekstowa jest w 100% wierna z oryginałem.


Wybrane dokumenty o technologii DjVu.

Ogólny schemat segmentacji dla dokumentów DjVu. (DjVu 198KB, 2002r., j. ang.)
(A General Segmentation Scheme for Djvu Document Compression)


Publikowanie dokumentów elektronicznych z użyciem DjVu. (DjVu 264KB, 2002r., j. ang.)
(Electronic Document Publishing using DjVu)


Przegląd technologii kompresji dokumentów DjVu. (DjVu 36KB, 2001r., j. ang.)
(Overview of the DjVu Document Compression Technology)


Efektywna konwersja dokumentów elektronicznych do rastrowych formatów wielowarstwowych (DjVu 100KB, 2001r., j. ang.)
(Efficient Conversion of Digital Documents to Multilayer Raster Formats)