INFORASTER jest systemen pozyskiwania, archiwizacji i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej, które w praktyce nie różnią się od pierwowzorów papierowych czy elektronicznych.
W uproszczeniu można powiedzieć, że INFORASTER jest

elektronicznym archiwum dokumentów.

INFORASTER nie ingeruje w proces powstawania dokumentu. Jako taki opiekuje się tylko jego finalną postacią, która z różnych powodów (technicznych, prawnych, kulturowych) powinna być bezpiecznie przechowywana i ew. udostępniana.

Naczelna zasada systemu inforaster brzmi:
Połączyć jakość i wygodę obsługi dokumentacji papierowej z dobrodziejstwem elektronicznego gromadzenia i przeszukiwania oraz przesyłania dokumentów elektronicznych.
Główne cechy systemu to:
Prezentacja systemu INFORASTER (DjVu)
Inforaster został oparty na 2 filarach - technologiach, które wiodą prym w swoich dziedzinach: