publikowanie dokumentacji w Internecie
informatyzacja przedsiębiorstw
dokumentacja elektroniczna
książki elektroniczne
archiwizacja
  Polecamy szczególnie...

DjVu - format nowoczesnego dokumentu elektronicznego
OCR w przetwarzaniu dokumentacji papierowej
Przetwarzanie dokumentacji papierowej na postać elektroniczną z wykorzystaniem procesu OCR (Optical Character Recognition) w celu dalszej aktualizacji. OCR w przetwarzaniu dokumentacji papierowej

PDF czy DjVu?
Nawiązując do kwestii poruszanych w Państwa pytaniach, prezentujemy artykuł dotyczący różnic w publikowaniu dokumentów w formatach PDF oraz DjVu, zapraszamy. Pdf czy DjVu. W którą stronę ?

Digitalizacja gazet i czasopism z wykorzystaniem technologii DjVu
Omówienie digitalizacji trwale oprawionych gazet i czasopism - opis założeń, uwzględnionych kwestii technicznych, prezentacja i podsumowanie otrzymanych wyników. Gazety i czasopisma w technologii DjVu

Digitalizacja rękopisów i starodruków z wykorzystaniem technologii DjVu
Prezentacja digitalizacji kilku skarbów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Porównanie kilku sposobów konwersji do formatu DjVu, przedstawienie otrzymanych wyników. Starodruki i rękopisy w technologii DjVu

Warstwy tekstowe i przeszukiwanie pełnokontekstowe plików DjVu
Tworzenie, edycja, techniki niestandardowe i wykorzystanie warstw tekstowych w plikach DjVu. OCR w DjVu

Od DjVu Shop do DjVu DocumentExpress Enterprise
Porównania, zakres zastosowań, przykłady i przegląd oprogramowania firmy LizardTech dla plików w formacie DjVu. Przegląd programów dla formatu DjVu

DjVu plugin Duża ilość publikacji w niniejszym serwisie jest w formacie DjVu. Zalecane jest zainstalowanie w systemie wtyczki (plugin) obsługującej ten format.