Dobrze zorganizowana, bezpieczna, łatwo i szybko dostępna dokumentacja to dla przedsiębiorstwa prawdziwy skarb. Nierzadko ma wpływ na efektywność, ciągłość i jakość pracy. Warto o nią zadbać.
to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą. Mamy wiedzę i środki, które pomogą sprostać Państwa wymaganiom.
Wiele problemów w zarządzaniu dokumentacją wynika z faktu, że do tej pory nie było dostatecznie dobrego i uniwersalnego formatu gromadzenia i wymiany różnorodnych formatów dokumentów używanych w procesie tworzenia dokumentacji. Wydawało się niemożliwością objęcie jednym formatem tak różnorodnych dokumentów jak stare, zniszczone kalki techniczne, opisy techniczne, wielkoformatowe rysunki techniczne, kolorowe koncepcje i plany generalne, wykazy, specyfikacje, zezwolenia i wiele innych. Rolę dokumentów elektronicznych gromadzonych i wymienianych pomiędzy jednostkami realizującymi inwestycję były więc dokumenty w czarno-białej zeskanowanej postaci, w postaci plików PDF lub dokumenty w postaci źródłowej, których przydatność do celów archiwizacji, przeglądania, drukowania i dostępniania jest niewielka.
Jednak naukowcom amerykańskiego koncernu AT&T udało się stworzyć elektroniczną postać dokumentu na tyle uniwersalną i użyteczną, że zaspokaja ogromną większość potrzeb w zakresie pozyskiwania, archiwizacji i udostępniania dokumentacji.
Tak powstał format DjVu
Wykorzystuje on nowatorską, wysoce efektywną metodę kompresji obrazu. Metoda ta była rozwijana początkowo do kompresji kolorowych, skanowanych dokumentów. Wkrótce okazało się, że świetnie nadaje się też do dokumentów generowanych elektronicznie i najprawdopodobniej niedługo zastąpi wysłużone technologie PostScript czy PDF w publikowaniu i wymianie dokumentów elektronicznych.
Główne cechy formatu DjVu to:
Więcej informacji o formacie DjVu można znaleźć tu...
Proszę obejrzeć przykłady zastosowań formatu DjVu w dokumentach technicznych i ogólych finansowo-administracyjnych
Jednak dokumenty DjVu są tylko plikami na dysku, a dokumentacja ma określoną strukturę i wymaganą funkcjonalność. Tylko stworzenie dobrej bazy danych dokumentacji pozwala na uporanie się z problemami spotykanymi przy zarządzaniu, archiwizacji i udostępnianiu dokumentacji
Dobra baza dokumentów dla przedsiębiorstwa powinna być intuicyjna w obsłudze, szybko dostępna, łatwo przeszukiwalna i powinna się łatwo adoptować do zmieniającej się struktury dokumentacji,
Pod tym kątem zaprojektowaliśmy system pozyskiwania, archiwizacji i udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej
,który spełnia te kryteria.
Więcej informacji o INFORASTER...
Prezentacja systemu INFORASTER (DjVu - 993 KB)
Oferujemy państwu pomoc w realizacji Państwa wymagań odnośnie dokumentacji, w oparciu o przedstawione pokrótce technologie DjVu i Inforaster. Nie usiłujemy narzucić Państwu żadnych gotowych rozwiązań czy schematów. Ewentualne wdrożenie dopasowane będzie do Państwa konkretnych potrzeb. Koszty takiego wdrożenia bardzo silnie zależą od wymaganego zakresu, dlatego prosimy o kontakt i przedstawienie nam bardziej szczegółowo swoich problemów i oczekiwań
Z poważaniem,
Dział Przetwarzania Dokumentów
GBSoft