Różnego rodzaju publikacje elektroniczne udostępniane w Internecie lub na CD wypierają powoli klasyczne publikacje papierowe. Katalogi, broszury reklamowe, ulotki mogą teraz docierać do odbiorców w przeciągu kilku sekund, a ich jakość będzie doskonała.
to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą. Mamy wiedzę i środki, które pomogą sprostać Państwa wymaganiom.
Przez wiele lat Internet i kolorowe publikacje elektroniczne stanowiły dwa odrębne światy. Łącza internetowe były zbyt wolne, a publikacje elektroniczne zbyt duże by mogły być udostępniane. Jakość łącz ulega wprawdzie stopniowej poprawie, ale wydawało się, że nieprędko jeszcze można będzie oglądać w Internecie katalogi o jakości wydań papierowych, otwierające się w przeciągu kilku sekund. Jako standard publikacji elektronicznych wybił się format PDF. Jest on jednak (jako format rozwijany głównie w kierunku wydruków) obciążony wieloma wadami. Przygotowanie dobrego jakościowo, małego i niezależnego od systemu katalogu PDF nie jest sprawą prostą i dość czasochłonną, a w przypadku materiałów skanowanych wręcz bezsensowną
Jednak naukowcom amerykańskiego koncernu AT&T udało się stworzyć elektroniczną postać dokumentu na tyle uniwersalną i użyteczną, że zaspokaja ogromną większość potrzeb w zakresie i udostępniania i archiwicacji blikacji.
Tak powstał format DjVu
Wykorzystuje on nowatorską, wysoce efektywną metodę kompresji obrazu. Metoda ta była rozwijana początkowo do kompresji kolorowych, skanowanych dokumentów. Wkrótce okazało się, że świetnie nadaje się też do dokumentów generowanych elektronicznie i najprawdopodobniej niedługo zastąpi wysłużone technologie PostScript czy PDF w publikowaniu i wymianie dokumentów elektronicznych.
Główne cechy formatu DjVu to:
Więcej informacji o formacie DjVu można znaleźć tu...
Proszę obejrzeć przykłady zastosowań formatu DjVu w publikacjach elektronicznych i materiałach reklamowych
Oferujemy państwu pomoc w realizacji Państwa wymagań odnośnie publikacji, w oparciu o przedstawioną pokrótce technologię DjVu. Pomożemy w wyborze odpowiedniego oprogramowania, pomożemy w instalacji i przeprowadzimy wymagane szkolenia. Po więcej szczegółow prosimy o kontakt z naszym działem
Z poważaniem,
Dział Przetwarzania Dokumentów
GBSoft