GB Soft/przetwarzanie dokumentów/DjVu/prasa strona główna: www.djvu.com.pl

publikacje prasowe o DjVu

nr 37, Marzec 2007
DjVu - lepsze jest wrogiem dobrego
Artykuł - informacje dodatkowe (online)
Archiwalne numery 'Biznes Raport'

DjVu 1 029 kB PDF 2 216 kB

Nr 34-2006
  Informacja starej daty

Lipiec 2006
  Kwaśne biblioteki (str.6)

Kwiecień 2000
  Internetowa kariera psa na wakacjach

Nr 7/99
  Wirtualne archiwum

inne publikacje internetowe

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/iwb3/artykul.php?m
http://www.malin.net.pl/wiecej-o-djvu-i-systemie-dlibra
http://www.malin.net.pl/dlibra-i-slaska-biblioteka-cyfrowa
http://www.malin.net.pl/kategorie/technologie/
http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/Content/118
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/PTJ/djvu.html
http://www.sympozjum.amen.pl/2001/135.html
http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/referat37.htm
http://www.kbnrkp.edu.pl/publikacje/KPBC-pragmatyka1.doc
http://www.wszins.tychy.pl/pliki/Technologiecyfrowewpopularyzowaniuzbiorowbibliotecznych.pdf
http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/gorny.pdf
http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/prinke_sierpowski.pdf
http://eprints.rclis.org/archive/00008490/01/bednarek_kpbc1.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~jsbien/publ/PJ06/JSB-PJ06.pdf
http://ultra.ap.krakow.pl/~wmkolasa/digital/