GB Soft/przetwarzanie dokumentów/DjVu/Zastosowania i przykłady      Strona główna: www.djvu.com.pl 

Przykłady zastosowań dokumentów DjVu w różnych dziedzinach


zasoby biblioteczne i materiały archiwalne
inkunabuły i starodruki
dokumentacja techniczna
stara dokumentacja techniczna
Przykład archiwizacji zniszczonej dokumentacji technicznej      
plany i mapy
plany i mapy skanowane
plany i mapy generowane elektronicznie
mapy topograficzne i widoki perspektywiczne
dokumenty popularnych aplikacji biurowych
zdjęcia, grafika
publikacje elektroniczne, katalogi, materiały reklamowe
wewnętrzne dokumenty przedsiębiorswa
Uwaga, do obejrzenia przykładów konieczne jest zainstalowanie wtyczki DjVu DjVu plugin


zasoby biblioteczne i materiały archiwalne
Stan wojenny w Polsce, 1981 r. 17 stron
DjVu 975 kB
JPEG 1 664 kB przy małej rozdzielczości i dużym stopniu kompresji
suma 17 plików .jpg
Ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie

13 XII 1981, Warszawa. Ocena sytuacji społeczno-politycznej w kraju przez Biuro Polityczne KC PZPR, realizacja decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce przez struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, stosunek Lecha Wałęsy i hierarchii Kościoła katolickiego do stanu wojennego, prace nad przygotowaniem dekretu o stanie wojennym przez Radę Państwa, działalność służb informacyjno-propagandowych, kierunki polityki zagranicznej, opinie światowe; reakcja Leonida Breżniewa na decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, sytuacja w PZPR.

Prezentowany dokument chroniony jest hasłem dostępu oraz został wyposażony w znak wodny (adres internetowy serwisu DjVu).
Zapoznanie się z dokumentem umożliwia przeglądarka w wersji 6.0.0 lub nowszej

Użytkownik :   Tajny
         Hasło :   Dokument   Istotna jest wielkość liter.

Ograniczenia : Pomimo, że dokument posiada wartswę tekstową OCR, którą można dowolnie przeszukiwać, to nie można jej skopiować i przenieść z dokumentu DjVu do np. edytora tekstowego.


[ do góry] [ więcej przykładów]


inkunabuły i starodruki
Drzeworyt z 1506 r., 1 str.
Comune Poloniae Regni privilegium
Wyd. Jan Łaski, Kraków, Jan Haller, 1506r.
Drzeworyt kolorowany
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

DjVu 111 kB
JPEG 1 518 kB przy współczynniku kompresji 80%

[ do góry] [ więcej przykładów]dokumentacja techniczna
schemat, format A0, wygenerowany elektronicznie z AutoCADa
DjVu 88 kB
TIFF 4 570 kB kompresja lzw
DWG 452 kB plik źródłowy AutoCADa


[ do góry] [ więcej przykładów]stara dokumentacja techniczna
zniszczona kalka, format A2, skanowany
DjVu 232 kB
JPEG 9 885 kB przy współczynniku kompresji 95%
TIFF 63 076 kB kompresja lzw
BMP 101 523 kB
[ do góry] [ więcej przykładów]


plany i mapy generowane elektronicznie
Mapy państw Unii Europejskiej (wraz z nietypowym dodaniem flag państwowych).
Rozdzielczość map 600 dpi
DjVu 13,3 MB (27 map)


[ do góry] [ więcej przykładów]


plany i mapy skanowane
Mapa Brda Koronowo, 300dpi, skanowany
DjVu 1 311 kB 396*561 mm
JPEG 2 026 kB 132*187 mm


[ do góry] [ więcej przykładów]


mapy topograficzne i widoki perspektywiczne
mapy topograficzne DjVu Demonstracja map topograficznych

24 przykłady

[ do góry] [ więcej przykładów]


publikacje elektroniczne, katalogi przedsiębiorstw, materiały reklamowe
Folder reklamowy, 283 str., wygenerowany elektronicznie
uniwersal, katalog firmowy w formacie djvu
DjVu 11,3 MB   
DjVu 12,6 MB   
DjVu 11,4 MB   
DjVu 11,4 MB   
DjVu 11,4 MB   

  Katalog produktów pochodzi ze strony internetowej producenta, firmy Uniwersal
  Publikacja z warstwą tekstową OCR, zapis rozdzielony
[ do góry] [ więcej przykładów]


dokumenty popularnych aplikacji biurowych
Kursy walut, wygenerowany elektronicznie z Excela
kursy walut, djvu
DjVu 57 kB


[ do góry] [ więcej przykładów]


zdjęcia, grafika

Twarz - demo

48 kB
[ do góry] [ więcej przykładów]


wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa
Faktura
DjVu 30 kB
TIFF 15 724 kB kompresja LZW


[ do góry] [ więcej przykładów]