GB Soft/przetwarzanie dokumentów/DjVu/zniszczona dokumentacja      

strona główna: www.djvu.pl 


Przykład archiwizacji zniszczonej dokumentacji technicznej*

Poniżej przedstawiono 4 przykłady archiwizacji powierzonych rysunków papierowych do postaci elektronicznej DjVu. Każdy z rysunków zapisany jest w 3 odrębnych plikach, co przedstawiono w postaci miniaturek.
Miniaturka w pierwszej kolumnie prezentuje plik zapisany bezpośrednio ze skanera, bez żadnej ingerencji w obraz. Otworzenie takich plików graficznych wymaga dość mocnych komputerów, ewentualnie drogiego oprogramowania komercyjnego (Adobe PhotoShop). Jednocześnie, czas obsługi takich obrazów jest na tyle duży, że w praktyce uniemożliwia swobodne zapoznawanie się z dokumentem. Pliki JPEG ze względu na ich rozmiar nie umieszczono na stronie www. Miniaturki w kolumnie drugiej i trzeciej przedstawiają dokumenty w formacie DjVu. Konwersję dokumentacji do formatu DjVu wykonano na drodze specjalnie opracowanych w firmie GB Soft profili prowadzenia konwersji dla zniszczonej dokumentacji.
Pierwszy profil kładzie nacisk na wierne oddanie wyglądu dokumentu przy maksymalnej czytelności, drugi profil zaś, w możliwie maksymalnym stopniu podnosi kontrast i czytelność szczegółów, prowadząc tym samym do postaci elektronicznej, w której tak naprawdę nie zauważa się zażółceń i zaciemnień papieru, gdyż te w procesie konwersji są przez zoptymalizowany profil pomijane.
Ciekawe jest porównanie wielkości plików. W przypadku rysunku NURNIKA uzyskano plik DjVu ponad 2200 razy mniejszy od pliku JPEG. Oceny jakości pliku DjVu można dokonać po zapoznaniu się z jego treścią (poniższe linki dla profilu 1 lub 2). Zadowalającym zapewne okaże się czas otwarcia dokumentu jak i płynność z jaką przeglądarka DjVu udostępnia kolejne fragmenty dokumentu. Natomiast przydatność segmentacji obrazu będącej podwaliną standardu DjVu, można ocenić na przykładzie siłownika głównego, gdzie można zapoznać się wyłącznie z warstwą treści dokumentu , obejrzeć jaka jest zawartość warstwy jego tła po czym powrócić do oglądania kompletnej postaci .

Oparcie archiwum o technologię DjVu, a zwłaszcza takiego, które w przeważającej lub znaczącej części powstaje z skanowanych postaci elektronicznych dokumentów papierowych, umożliwia błyskawiczny dostęp do rysunków o doskonałej jakości i przede wszystkim nieprawdopodobnie małych rozmiarach. Jest to niemożliwe przy wykorzystaniu innych technik (np. JPEG, TIFF, PDF). Dodatkowym atutem jest brak możliwości modyfikacji treści archiwalnego dokumentu DjVu, co powoduje, że archiwum takie jest wiarygodnym.

(*) Dokumenty poniższe opublikowano za zgodą Bytomskiej spółki Zakłady Gumowe Górnictwa S.A.

Czapa Nurnika  (41.5 * 59.5 cm, 400dpi)

jpeg 15 416 KB

djvu 1
144 KB
0,93 %
(1:1252)
djvu 2
116 KB
0,75 %
(1:1551)

Obniżenie rozmiaru pliku ponad 99% (względem jpg).

Skanowany do jpg

DjVu, profil 1

DjVu, profil 2

podsumowanie

Nurnik  (41.5 * 59.5 cm, 400dpi)

jpeg 15 324 KB

djvu 1
104 KB
0,67 %
(1:1761)
djvu 2
80 KB
0,52 %
(1:2258)

Obniżenie rozmiaru pliku ponad 99% (względem jpg).

Skanowany do jpg

DjVu, Profil 1

DjVu, Profil 2

podsumowanie

Zbiornik ciśnieniowy  (46.6 * 59.6 cm, 400dpi)

jpeg 15 688 KB

djvu 1
122 KB
0,77 %
(1:1660)
djvu 2
110 KB
0,70 %
(1:1837)
Obniżenie rozmiaru pliku ponad 99% (względem jpg).

Skanowany do jpg

DjVu, Profil 1

DjVu, Profil 2

podsumowanie

Siłownik główny  (84.4 * 59.5 cm, 400dpi)

jpeg 32 589 KB

djvu 1
388 KB
1,19 %
(1:939)
djvu 2
245 KB
0,75 %
(1:1482)
Obniżenie rozmiaru pliku ponad 98% i 99% (względem jpg).

Skanowany do jpg

DjVu, Profil 1

DjVu, Profil 2

podsumowanie

Uwaga, do obejrzenia przykładów konieczne jest zainstalowanie DjVu plugin - wtyczki DjVu