GB Soft - archiwizacja, udostępnianie dokumentacji. Oprogramowanie DjVu <H1>oprogramowanie DjVu</H1> <H2>GBSoft - Lizardtech reseller, </H2> <H2>DocumentExpress z DjVu</H2> <A HREF="http://www.lizardtech.com"><IMG SRC="res/lti_logo.gif" WIDTH="176" HEIGHT="50" border="0" ALT="Lizardtech"></A> <A HREF="djvu_tech.html" title="opis standardu DjVu">standard DjVu</A><BR> <A HREF="de_info.html" title="DocumentExpress z DjVu - informacje podstawowe"><B>DjVu - informacje podstawowe</B></A><BR> <A HREF="de_family.html" title="DocumentExpress z DjVu - rodzina"><B>rodzina DocumentExpress</B></A><BR> <A HREF="zastosowania.html" title="zastosowania DjVu - przyłady"><B>DjVu - przykłady zastosowań</B></A><BR> <A HREF="brochures.html" title="broszury o DjVu i DocumentExpress"><B>DocumentExpress - broszury i ulotki</B></A><BR> <A HREF="FAQ.html" title="DocumentExpress z DjVu - faq"><B>DjVu FAQ</B></A><BR> <H2>Oprogramowanie MrSID</H2> <IMG SRC="res/ge_logo_sm.gif" WIDTH="129" HEIGHT="32" BORDER="0" ALT="GeoExpress z MrSID"></A><BR> <A HREF="ge_info.html" title="GeoExpress z MrSID - informacje podstawowe"><B>informacje podstawowe o MrSID</B></A><BR> <A HREF="ge_zastosowania.html" title="GeoExpress z MRSiD - zastosowania"><B>przykłady zastosowań formatu MrSID</B></A><BR> <H2>Oferta</H2> <A HREF="oferta.html" title="oferta djvu, bazy dokumentowe, dokumentacja elektroniczna, publikacje elektroniczne"><B>Oferta</B></A><BR> <A HREF="skanowanie.html" title="uługi skanowanie wielkoformatowe, obróbka dokumentów, elektroniczne bazy dokumentowe, archiwizacja">uługi: skanowanie wielkoformatowe, dokumentacja elektroniczna, archiwizacja dokumentacji</A><BR> <A HREF="cennik.html" title="cennik DocumentExpress z DjVu, uługi, skanowanie"><B>Cennik oprogramowania DjVu, MrSID i usług</B></A><BR> <A HREF="inforaster.html" title="archiwum dokumentacji inforaster"><IMG SRC="res/ir_line.gif" alt="archiwum dokumentacji Inforaster" WIDTH="113" HEIGHT="32" BORDER="0"></A><BR> <A HREF="kontakt.html" title="gbsoft zabrze" target="body"><B>Kontakt z GBSoft</B></A><BR> <A HREF="download.html" title="djvu plugin, djvu download, DocumentExpress trial"><B>Pobieranie plików djvu download</B></A><BR> <A HREF="galeria/pps/index.html" title="galeria plakat djvu" target="body">Galeria</A> <A HREF="links.html" target="body"><B>Adresy internetowe zwązane z DjVu</B></A><BR>